събота, 28 септември 2013 г.

Челен сблъсък между религия и наука, между догма и прогрес.


Случайно попаднах на една статия на сайта на Ричард Доукинс със заглавие „Християнскигрупи искат от съд в Канзас да спре въвеждането на научни стандарти впубличните училища. Темата: конфликтът между религия и наука. Историята ми се стори толкова показателна, че реших да я преведа и споделя. Тя е много добра илюстрация за 2 неща: 1) Научният подход, като прагматичен, отворен към новото, прогресивното и допускащ постоянна еволюция на „истината“, е най-доброто ни средство за изучаване на действителността; 2) Науката все повече ще влиза в подобни челни сблъсъци с догмата, суеверието и страха от промяна на мисленето и обществото...
Християнски групи са подали няколко съдебни жалби във Федералния окръжен съд на Канзас за оспорване решение на местния Образователен съвет за прилагане на широк набор от научни държавни стандарти. На 11 юни,  Съветът е приел универсален набор от научни стандарти, с цел уеднаквяване на преподаване в училищата на целия щат от детската градина до 12-и клас. Религиозни групи са провокирани от това, че техните вярвания са неглижирани във въпросните стандарти и не им е обърнато достатъчно внимание.
Според становище, публикувано на сайта на на „Тихоокеанския институт за справедливост“, преподаването на наука във всички публични училища в щата може да създаде „враждебна към религията образователна среда“. Институтът, чиято цел е да защитава „религиозната свобода, родителските права и други граждански свободи“, са недоволни от факта, че новите научни стандарти не равнопоставят еволюционната теория на Християнската вярва в „Сътворението“.
В жалбата се твърди, че новите стандарти ще „дадат предимство на религиозни схващания, които не са съвместими с теологичните вярвания на жалбоподателите, с което публичната власт ги поставя в неравнопоставено положение спрямо другите религии“. Групата е поискала от съда да спре изпълнението на т. нар. „Научни стандарти за Следващото поколение“ и съответните обучителни стандарти и общообразователни рамки.
Друга група – Граждани заобективно публично образование (ГОПО) са завели жалба на 26 септември, с която искат новите образователни стандарти да не се прилагат. Според тях, научните стандарти „ще доведат до това, че публичните училища в Канзас ще въведат и установят не-теистичен светоглед“, което, според групата, е нарушение на Първата и Четиринайстата поправка на Конституцията на САЩ.
Брад Дакъс, адвокат, се оплаква, че обучаването на децата, че „Сътворението“ не е истина, е нарушение на техните права. Според него, преподаването на наука, „която по никакъв начин не е съобразена с религиозните вярвания на хората, е погрешно“.
Според ГОПО, пък,  научните стандарти съдържат в себе си една „внушена Правоверност“(КАКВА ИРОНИЯ!!! – бел. пр.), която подкопава разбиранията на вярващите.


Горното преведох и споделям с безкрайно уважение към членовете на всички религиозни групи и без да слагам знак за равенство между прояви на религиозен фанатизъм в САЩ и умерената вяра в Бог.

Няма коментари :

Публикуване на коментар